Laboratoriet

Det Andet Teaters kunstneriske leder og instruktør Barbara Simonsen er også kunstnerisk leder af Laboratoriet, et internationalt forum for praktisk scenekunstforskning.

 

Se mere om Laboratoriet på www.laboratoriet.org

Se Laboratoriets interviewsamling Rehearsal Matters på www.rehearsalmatters.org